Завърши и второто предварително тестване. Този път некоректно предадените решения са по-малко, но все пак има някои неща, които някои от участниците трябва да коригират.

Новооткрити проблеми в някои решения

Тъй като вече обърнахме внимание на част от проблемите в статията за първото тестване, сега ще споменем само новопоявилите се проблеми, свързани с изходните данни

  • При някои тестове видяхме изходни данни, които не следват формата на описаните – един забележим проблем е наличието на интервали между символите в изхода – такива не трябва да има.
  • Някои състезатели изглежда неволно са оставили отпечатването на допълнителна информация и съобщения. Напомняме, че при оценяването, това ще бъде считано за грешен формат на изхода
  • Unhandled Exception – някои решения хвърлят exception по време на работата си, добре е състезателите да погледнат за тези ситуации

Някои от старите проблеми, като ползвани на неналични dll-и все още присъстват в някои решения.

Отбори, резултати и логове

Този път в публикацията ще намерите всички таблици, които се генерират при тестването (единствено без логът от оценяването, към който обаче ще намерите линк по-долу), както и двата тестови файла (които са с входни данни като на примерните тестове от условието на задачата).

Отбори

Автор 1 Автор 2
aleks.todorov nader.dabour
paveld3 at.keranov
mariq88 d_p_y
kiril.ilarionov
krasi.nikolov ognyan.petkov
mgochev
mitko_lazarov
Nevencheto AngelVladov
pemmpty lazo003
PeterParushev silistra
pirin isipro
yonko.tsonev

Лог на извличането на отборите

Предадено от Местоположение на “authors.txt” файлът Автор 1 Автор 2
aleks.todorov aleks.todorov\H20nongrowns\authors.txt aleks.todorov nader.dabour
at.keranov at.keranov\authors.txt paveld3 at.keranov
d_p_y d_p_y\authors.txt mariq88 d_p_y
georgi.ivanov Could not find “authors.txt”
kiril.ilarionov kiril.ilarionov\authors.txt kiril.ilarionov
krasi.nikolov krasi.nikolov\authors.txt krasi.nikolov ognyan.petkov
mario.stoilov.9 Error parsing “authors.txt” file:
Too many lines in file – max 2
martin.durchov Error parsing “authors.txt” file:
Too many lines in file – max 2
mgochev mgochev\authors.txt mgochev
mitko_lazarov mitko_lazarov\authors.txt mitko_lazarov
Nevencheto Nevencheto\mySubmit\authors.txt Nevencheto AngelVladov
pemmpty pemmpty\final\authors.txt pemmpty lazo003
PeterParushev PeterParushev\authors.txt PeterParushev silistra
pirin pirin\authors.txt pirin isipro
plamen.hristian Error parsing “authors.txt” file:
Could not match any
username in “authors.txt”
with user that submitted
yonko.tsonev yonko.tsonev\authors.txt yonko.tsonev

Резултати на алгоритмите

Предадено от test.000.001.in.txt test.000.002.in.txt
aleks.todorov 4 7
at.keranov 4 8
d_p_y 7 14
georgi.ivanov 0 0
kiril.ilarionov 0 0
krasi.nikolov 0 0
mgochev 8 8
mitko_lazarov 0 0
pemmpty 0 0
PeterParushev 8 14
pirin 4 5
plamen.hristian 8 7
yonko.tsonev 0 0

Лог на извличането на алгоритмите

Предадено от Местоположение на “algorithm” директорията Име на .exe файла на алгоритъма
aleks.todorov \H20nongrowns\algorithm \H20nongrowns\algorithm\Vodonedorasli-Algo.exe
at.keranov \algorithm \algorithm\Algae.exe
d_p_y \algorithm \algorithm\Algorithm.exe
georgi.ivanov \NonGrowingAlgae\algorithm \NonGrowingAlgae\algorithm\NonAlgae.exe
kiril.ilarionov \algorithm \algorithm\algorithm.exe
krasi.nikolov \algorithm \algorithm\algorithm.exe
mario.stoilov.9 Could not find “algorithm” folder
martin.durchov Could not find “algorithm” folder
mgochev \algorithm \algorithm\Algorithm.exe
mitko_lazarov \algorithm \algorithm\Game_of_Life.exe
Nevencheto \mySubmit\algorithm No files in “algorithm” folder
pemmpty \final\Algorithm \final\Algorithm\GameOfLife.exe
PeterParushev \algorithm \algorithm\vodonedorasli.exe
pirin \algorithm \algorithm\VodoNedorasliAlgo.exe
plamen.hristian \Vodonedorasli\algorithm \Vodonedorasli\algorithm\Algorithm.exe
yonko.tsonev \algorithm \algorithm\Vodonerasli.exe

Както и при тестването в петък, всички файлове от тестването, както и двата тестови файла, можете да намерите в публичното хранилище на конкурса, този път на този адрес: http://downloads.academy.telerik.com/svn/pc-magazine/Public/season-2012-2013/round-2/pretest-day-2/.

Отново призоваваме всички състезатели, при които има някакви проблеми с файловете, да ги коригират, за да не се налага вмешателство от страна на журито.

Крайният срок за предаване на решения за този кръг е днес, неделя, 20 януари 2013, 23:59:59 часа.