Инструкции за предаване на решения

Моля следвайте тези инструкции за предаване на решения на задачите от състезанието.

Решенията ще се предават в студентската система на Академията на Телерик.

За целта е обособена специална страница за конкурса – http://telerikacademy.com/Courses/Courses/Details/13.

Всички участници в конкурса трябва да се регистрират като потребители в студентската система (като това е възможно и с Facebook login), както и да се запишат за онлайн участие на страницата на конкурса, за да могат да предават решения. Молим участниците да въвеждат коректно имената си в потребителския си профил, за да може после те да бъдат ползвани за класирането.

Предаването на решения ще става на страницата на конкурса, като за всеки кръг ще бъде условно обособена “лекция” (в която ще бъде текущата задача) и участниците ще предават решенията си под форма на домашни, чрез Изпрати домашно (в колонката Домашно, за лекцията), който е видим при логване в системата, за съответната лекция. При отборите от двама участници е достатъчно единият да предаде решение, като не е от значение кой от двамата ще го направи.

Материалите от съответния кръг също ще са достъпни в обособената лекция.

Формат за предадените решения

Предадените решения трябва да бъдат в .rar или .zip формат. Архивът трябва да съдържа следните файлове и директории:

 • Файл authors.txt, в който са записани e-mail адресите на автора/авторите, потребителските имена и студентските номера (разделени с интервали), с които са регистрирани в студентската система(предимно с цел установяване кои автори са в един отбор).
  • Тази информация всеки може да намери в профила си (достъпен от горната дясна част на всяка една страница на студентската система)
  • Примерно съдържание на authors.txt:
   george.s.georgiev [email protected] 8000015
   Nikolay.IT [email protected] 4000002
 • Директория (папка) algorithm
  • В нея трябва да бъде изпълнимият файл за Windows (.exe) на алгоритмичната част
  • Забележка: в тази директория задължително трябва да има точно 1 на брой .exe файл
   • Може да се съдържат и допълнителни ресурси, които алгоритмичната част ползва, по желание на състезателите, стига да не са .exe файлове.
 • Директория (папка) application
  • В нея трябва да се съдържа начин за стартиране на приложната част (било то изпълним файл, уеб страница, линк към уеб приложение или нещо друго, в зависимост от какво състезателите са избрали за изпълнение на тази част).
  • Може да се съдържат и допълнителни ресурси, които приложната част ползва, по желание на състезателите.
 • Директория (папка) source
  • В нея трябва да се съдържа сорс кодът за алгоритмичната и сорс кодът за приложната част. Начинът на обособяване на алгоритмична и приложна част в кодът не е от значение, важно е единствено и двете да са налични.

При неспазване на формата е възможно налагане на наказателни точки, поради затруднения или неуспех в намирането на нужните за проверка файлове от журито.

Примерна структура на предадено решение може да видите на следния линк: http://downloads.academy.telerik.com/svn/pc-magazine/Public/season-2012-2013/common/submit-example.zip.
Забележка: примерното решение има за цел само да покаже правилната структура, не да даде правилно решение на задачата.

Не е задължително предаването и на двете части (приложна и алгоритмична част). По желание на състезателите може да бъде предадена алгоритмична без приложна или приложна без алгоритмична част (заедно с кода за предадената част, разбира се), но в този случай липсващата част ще бъде оценена с нула точки.

Краен срок за текущата задача

Напомняме на състезателите, че крайният срок за текущата задача е 16 декември.

Предаване на решение