Завършихме процеса на първото предварително тестване за този кръг. С това тестване, както по-рано споменахме, целяхме да открием проблеми във формата на предадените решения и проблеми при изпълнението на предадените алгоритми. В тестването бе проверено наличието на правилно форматиран authors.txt файл, папка algorithm и наличието в нея на изпълним файл, върху който бяха изпълнени примерните тестове от условието на задачата.

Открити проблеми

Около 1/3 от участвалите в предварителното тестване имаха някакви проблеми в предаденото от тях решение. Ето някои от по-особените проблеми:

  • Правописна грешка в името на authors.txt файла – тъй като обработката на предадените файлове става автоматично, всякакви грешки в имената на файловете водят до ненамирането им
  • Правописна грешка в името на algorithm директорията – най-често липса на буквата “h”
  • Неправилен формат на authors.txt – някои автори форматират authors.txt файла си по разбираем, но неправилен начин спрямо изискванията за форматиране (описани на страницата Качи Решение и онагледени с този пример) – това пречи на автоматичната обработка на файла. Файлът трябва да съдържа точно два реда, като на всеки ред, разделени с интервали са изброени: потребителско име, e-mail и студентски номер от профила в http://telerikacademy.com
    • съавтори без профил в посочения сайт могат да изписват “измислено” потребителско име, като то единствено ще бъде ползвано в класирането (измисленото потребителско име не трябва да съдържа интервали)
  • Shortcut файл вместо изпълним файл – не е правилно поставянето на “пряк път” към изпълним файл. Според изискванията за предаване, задължително е наличието на изпълним (.exe) файл в директорията algorithm, тъй като това е единственият начин той да бъде намерен и стартиран от проверяващата система
  • Липса на ползвани от изпълнимия файл ресурси в директорията algorithm – някои автори пропускат да сложат dll файлове или други ресурси които ползват. Така алгоритъмът им не успява да се стартира успешно. Всички ресурси, които алгоритъмът ползва трябва да бъдат в директорията algorithm – не в директория application, или някъде другаде из предадените файлове, или на машината на предаващия, която е недостъпна за журито.

Повечето от тези проблеми са незначителни, но пречат на автоматичната проверка. Приканваме авторите да коригират съответните проблеми, за да бъде проверен трудът им коректно, без нужда от корекции от журито.

Отбори взели участие в тестването

В таблицата са изписани потребителксите имена на авторите в отборите, взели участие в първото предварително тестване. Тези “отбори” са извлечени автоматично от authors.txt файлът, стига той да е бил коректно предаден. Ако вашето потребителско име или вашият съотборник липсват в тази таблица, или сте некоректно разпределени, а сте предали решението си до 23:15 на 18 януари 2013, моля проверете дали authors.txt файлът, който сте предали съответства на примера и изискванията посочени в “Качи решение“.

Автор 1 Автор 2
aleks.todorov nader.dabour
paveld3 at.keranov
kiril.ilarionov
krasi.nikolov ognyan.petkov
mgochev
Nevencheto AngelVladov
pemmpty lazo003
yonko.tsonev

Нескалирани резултати на предадените алгоритми по име на предаващия

В следващата таблица ще видите резултатите от изпълнението само на примерните тестове от условието на задачата върху всички предадени алгоритми.

Всеки алгоритъм е описан с името на предаващия (но без името на съотборника му, дори да има такъв) – разбира се в реалното класиране участниците ще са групирани по отбори.

Резултатите в тази таблица не са скалирани, т.е. това са самите точки (за тази задача живи клетки + изядена храна), които алгоритмите получават на примерните тестове.

Редакция: таблицата е обновена в 18:14 на 19.01.2013 (обосновка по-долу)

Потребителско име на предалия Първи примерен тест Втори примерен тест
aleks.todorov 4 7
at.keranov 4 8
georgi.ivanov 0 0
kiril.ilarionov 7 13
krasi.nikolov 0 8
mgochev 8 8
pemmpty 0 0
PeterParushev 8 14
pirin 4 5
plamen.hristian 8 7
yonko.tsonev 0 0

Допълнителна информация и инструкции

Призоваваме всички участници, които не се намират в таблицата на отборите, или не са очаквали посочените в последната таблица резултати, да прегледат добре формата на решенията, които са предали. За допълнителна информация, участниците могат да прегледат log-файловете в публичното хранилище на конкурса:

Всички тези файлове, както и други, могат да бъдат намерени в тази директория на хранилището.

Предстоящото (второ) предварително тестване

Следващото (второ) предварително тестване ще бъде проведено в събота (днес), 19 януари 2013, като в него ще участват всички отбори, предали решенията си до 23:00 часа. Резултатите ще бъдат публикувани в статия подобна на тази между 00:00 и 03:00 часа. Ако журито установи, че няма да успее да публикува резултатите в това време, това ще бъде обявено в тази публикация, непосредствено след този текст.

Редакция: Открихме малка грешка в проверяващата система и обновихме резултатите от предварителното тестване (системата включваше в резултата живите клетки в началото, а не в края). Файловете с резултати и логове също са обновени