На 19 ноември направихме официално откриване на националния конкурс по програмиране на PC Magazine и Телерик. На сбирката представихме конкурса, неговите правила, цели и формат на провеждане. Обяснихме в детайли условието на първата конкурсна задача “Игра на тролове”, възможни принципни подходи за решаване, дори демонстрирахме на живо как може да се напише някакво (макар и не много добро) решение на алгоритмичната и на приложната част на задачата. За тези от вас, които не можаха да присъстват, сме записали видео: