Проведохме първото предварително тестване за този кръг. Имахме известни проблеми с тестващата система, затова и забавихме резултатите. В това първо тестване се включиха 6 отбора. Ето и логът на извличането на самите отбори:

Предадено от Местоположение на F1″authors.txt” файлът Автор 1 Автор 2
JavaSTNT fullsubmits\JavaSTNT\authors.txt JavaSTNT
kdikov fullsubmits\kdikov\authors.txt kdikov nikola76
mitko_lazarov fullsubmits\mitko_lazarov\authors.txt mitko_lazarov
Ognyan.Petkov fullsubmits\Ognyan.Petkov\authors.txt krasi.nikolov ognyan.petkov
pirin fullsubmits\pirin\authors.txt pirin isipro
plamen.hristian Error parsing “authors.txt” file: Could not match any username in “authors.txt” with user that submitted

Изглежда отборите са предали коректно authors.txt файл. Единственият проблем е при отборът на “plamen.hristian” и се дължи на това, че в authors.txt файлът не е посочено потребителско име, а само e-mail.

При извличането на алгоритмите нямахме проблеми – всичко участници бяха предали правилно папка algorithm с изпълним файл, като някои бяха генерирали и техни тестове. За тестовете след малко.

За това предварително тестване изпълнихме само примерните тестове от условието на задачата. Довечера във второто предварително тестване ще добавим още няколко теста за по-голяма яснота.

Ето и как изглеждат резултатите:

Предадено от Първи примерен тест Втори примерен тест
JavaSTNT 0 0
kdikov 0 0
mitko_lazarov 0 0
Ognyan.Petkov 42 400
pirin 42 0
plamen.hristian 42 0

Тук е важно да отбележим, че машината, на която тествахме,  имаше проблем с Java инсталацията. Затова конкретно решението на JavaSTNT ще бъде тествано наново следобед на машината, на която ще бъде проведено и нормалното тестване.

Редакция: изпълнихме алгоритъма на JavaSTNT, но той не се стартира успешно, като хвърля съобщението “Error: could not find or load main class attack”.

Още нещо за отбелязване – mitko_lazarov е създал изпълним файл за Windows, който не се нуждае от Java Runtime. Но поради причина, която не сме открили още, системата не успяваше да получи данните от стандартния изход на алгоритъма. mitko_lazarov е предавал решения и преди и не сме имали такива проблеми – затова му обръщаме внимание да потърси проблема. В краен случай журито ще търси решение на проблема, но това ще забави реалната проверка, което предпочитаме да избегнем.

Ето и логът от тестването, както и файловете с детайли по входа и изхода на тестовете, оценени с 0 (нула) точки.

Засега имаме 3 генерирани от участници тестове, за съжаление обаче всичките имат известни проблеми:

  • JavaSTNT – файлът съдържа 101 реда, т.е. общо 100 команди, а на първия ред бройката команди е зададена като 98. Също така файлът трябва да бъде с име JavaSTNT.txt, а в момента е именован bb1.txt
  • Ognyan.Petkov – файлът е правилно именован и форматиран, но сборът на цените на всички единици надвишава 200 (изглежда не са взети предвид цените на мините)
  • pirin – файлът е правилно именован, но започва директно с командите за поставяне на единици, без да описва колко на брой са командите.

Проблемите не са твърде големи и се надяваме състезателите да ги коригират при следващото си предаване на решение.

Днес предварителното тестване ще се проведе при същите правила – всички решения предадени до 23:00 ще бъдат оценени и резултатите ще бъдат публикувани след 00:00 часа в понеделник (най-вероятно това ще стане по-бързо, отколкото за това първо тестване).