Както обещахме, в петък, 13:30 наградихме отборите на първите 3 места в класирането за първи кръг. Всеки отбор имаше представител, който получи наградите за него и неговия съотборник, а ние заснехме връчването на наградите.

Както разказахме в анализа на резултатите за първи кръг, алгоритмите на първите в класирането получиха равни точки след закръглянето, така че подредбата на първите 3 места бе определена от това колко добре отборите се бяха справили с приложната част един спрямо друг.

В следващите редове ще кажем по две думи за всяко от местата

Трето място

“Бронза” взе отборът на Надер Дабур и Александър Тодоров. Алгоритъмът им се представи доста добре, а приложната част на отбора изпълваше всички поставени изисквания, като наред с това бе удобен за ползване. Видимо съотборниците се бяха постарали и съвсем малко ги раздели от първо и второ място, но трето място в такъв конкурс определено е добро постижение.

Надер Дабур получава сертификат

От двамата съотборници, Надер имаше възможност да присъства на награждаването и на него връчихме всички награди за трето място – сертификати за постижението от Академията на Телерик и слушалки предоставени от PC Magazine.

Второ място

На второ място се класира отбор от 1 участник, само по себе си постижение заслужаващо похвала. Михаил Гочев се беше справил добре с алгоритъма и беше подходил доста оригинално към приложната част – конзолно приложение. Но такова, което в DOS времената би получило поздравления за вида си. То предоставяше всичко нужно, а в допълнение оформлението на интерфейса му беше приятен и няма нужда да споменаваме оригиналността. Самият факт, че беше приложението беше конзолно, ограничаваше максималните му възможности и това го задържа на второ място.

Михаил Гочев получава сертификат

Михаил получи сертификат и тениска, както и LG Bluetooth – награда от PC Magazine за второ място.

Михаил Гочев получава награда от PC Magazine

Първо място

Атанас Керанов и Павел Колев взеха първото място. Както и при другите два отбора, техният алгоритъм се представи доста силно, но това което наистина ги отличи бе приложната част. А тя беше нещо доста сериозно – уеб приложение с 3D визуализация в реално време (ползваща WebGL) , която предоставяше и всичко изисквано. Несъмнено трудът за създаване на приложение, което работи добре не е за подценяване, но това приложение надграждаше и предизвикваше интерес повече от тези на останалите участници и с това създателите му заслужиха първото място.

Павел Колев получава сертификат

С нас беше Павел, който получи наградите за своя отбор – обичайните сертификати от Академията, както и голямата награда за първо място от PC Magazine – дънна платка Z77K Sapphire.

Павел Колев получава награда от PC Magazine

Финални думи

Поздравяваме както победителите, така и всички останали състезатели взели участие в първи кръг. Остават още много кръгове и това кой ще се класира на финалния присъствен кръг в никакъв случай не е ясно. Надяваме се участието дотук да е помогнало за развитието на уменията на всички отбори и очакваме техните постижения в решаването на задачата за втори кръг!

Наградени 1 кръг 2012/2013