Конкурсът по програмиране развива алгоритмичното мислене на състезателите и техните способности да разработват решения на практически проблеми от разработката на софтуер, да построяват технологични решения базирани на съвременни софтуерни платформи, езици за програмиране и технологии, да работят в екип, да си разделят задачите по проекта и да постигат съвместно по-добри резултати. Той обединява уменията на добрите състезатели по алгоритми с уменията на добрите софтуерни инженери, които разработват приложен софтуер и в крайна сметка подготвя състезателите за живота и за реална работа в софтуерната индустрия, където се изискват проучване, дизайн, разработка, тестване, внедряване и поддръжка на цялостни продукти и софтуерни решения. Това прави конкурса много ценен за младите хора, които искат да станат кадърни софтуерни инженери, и дава възможност за развитие на практически умения, които един ден състезателите ще използват в професията си.

Сезон 2012/2013

През този сезон конкурсът ще навлезе в 18-тата поредна година от съществуването си, а за втора поредна година състезателите ще се борят както с алгоритмични проблеми, така и с приложната част на софтуерното инженерство. В състезанието може да участват както индивидуални участници, така и отбори до двама души.

В различните кръгове състезателите ще работят в много от сферите в софтуерното инженерство, започвайки от по-лесни за решаване проблеми и придвижвайки се към все по-комплексни приложения, решаващи реални проблеми и задачи от софтуерната индустрия.

Темите на задачите за съответните кръгове ще гравитират около съответния учебния материал, изучаван в Софтуерната Академия на Телерик.

Междинни кръгове

Състезанието се състои от няколко междинни кръга и един финален кръг. Междинните кръгове се провеждат приблизително веднъж на месец и се състоят в следния формат:

  1.  Журито публикува условие на задача за съответния кръг на главната страница на конкурса, както и в секция “Задачи
  2. Участниците имат 20-дневен срок (или повече, ако в условието на задачата е споменат по-дълъг срок) да предадат решение. Решенията се предават чрез секцията “Качи решение” (освен ако условието на задачата не гласи друго)
  3. Журито оценява алгоритмичните и приложните части на предадените решения

Резултатът за определен междинен кръг се определя от сбора на резултатите за приложната и алгоритмичната част на отбора за съответния кръг

Генералното класиране се формира като за всеки отбор се съберат резултатите, които отборът има на кръговете, в които е участвал. Съответно, в колкото повече кръгове участва един отбор, толкова по-голям шанс има да излезе напред в генералното класиране.

Финален кръг

На финалния кръг на състезанието се класират първите 30 отбора в генералното класиране (журито си запазва правото да промени тази бройка, спрямо показаните резултати от състезателите, като следва своевременно да съобщи за такава промяна).

Финалния кръг се провежда в два състезателни дни, присъствено (за отбори от двама състезатели е нужно присъствието на поне единия).

  • Първия ден се дава условието на задача с приложна и алгоритмична част (както на междинните кръгове). Всеки отбор решава задачата на място и трябва да предаде алгоритмичната и приложната част на решението си в рамките на 12 часа (този период може да бъде удължен по преценка на журито).
  • На втория ден всеки отбор представя приложната част на решението си пред журито и останалите участници в рамките на 10 минути, като журито и останалите участници имат право да задават въпроси. Журито поставя оценки на приложната част по време на представянето. Идеята на представянето е всеки отбор да може възможно най-добре и пълно да представи решението си на приложната част, с цел да получи по-висока оценка. Журито заседава и решава крайните оценки на приложната част. Алгоритмичната част се оценява автоматизирано. Финалния резултат на всеки отбор се определя от сбора на резултата му от приложната и алгоритмичната част на финалния кръг
  • След представянията на втория ден се провежда награждаване и закриване на състезанието

Финалния кръг ще се проведе в София, като датите и мястото ще бъдат предварително обявени.

Регламент

Подробно описание на регламента за сезон 2012/2013 може да намерите в секция “Регламент“.

Награди

На финалния кръг на състезанието ще бъдат раздадени големите награди (лаптопи, таблети, монитори…) на най-добре представилите се. Допълнително, организаторите си запазват правото да дават награди на междинните кръгове, като тези награди могат да варират (тениски, сертификати, компютърно оборудване и прочие).